Aquacultuur

Doelpubliek

De opleiding richt zich zowel tot studenten als professionals geïnteresseerd in aquacultuur. De opleiding vereist geen specifieke voorkennis.

Programma

Opleidingsconcept
De onderzoeksgroep van de 'Aquaculture Education and Research Facility' (Aqua-ERF) van Odisee organiseert de opleiding Aquacultuur. Dit academiejaar zullen er 2 cursussen aangeboden worden: m.n. Aqua 01 en Aqua 02.

Aquacultuur 1 focust op theorie en behandelt verschillende deelaspecten van aquacultuur (visbiologie, visvoeding, teelt van algen, ...).
Deze opleiding heeft tot doel u inzicht te geven in de context en de basisconcepten van aquacultuur.
Naast een algemene introductie rond "Aquacultuur in de wereld, EU en Vlaanderen" door prof. Patrick Sorgeloos van UGent, geven wetenschappers van het Aqua-ERF in samenwerking met domeinexperten van o.a. UGent, INBO en Hogeschool Zeeland lessen over onderwerpen zoals visbiologie, visvoeding, voortplanting, algenteelt, aquaponics, ...

Aquacultuur 2 is meer praktijkgericht (ontwerp kweeksysteem, bedrijfsvoering, ...) Zo komen de Vlaamse Aquacultuur consulent en enkele Vlaamse kwekers aan het woord, behandelen we de bedrijfsvoering, brengen we een bezoek aan Aqua-ERF, ...

De inbreng van gastdocenten verzekert dat zwoel wetenschappelijke als praktijkinzichten worden aangeboden.

Beide cursussen omvatten elk in totaal 10 lessen van telkens 3 uur en vertegenwoordigen elk 3 ECTS-credits. Na succesvolle evaluatie ontvangt u een getuigschrift van Odisee.

Organisatie
De lessen van AQua 01 gaan telkens door op donderdagavond van 17u tot 20u. Lessen zijn voorzien op 06, 13, 20, 27 oktober 2016, 10, 17, 24 november 2016 en 01, 09 en 15 december 2016. Het examen wordt voorzien in januari 2017.
De cursus Aqua 02 zal starten 09 februari 2017. Lessen zijn voorzien op 9, 16, 23 februari, 9, 16, 23, 30 maart, 20, 27 april, 4, 11 en 18 mei. Het examen wordt voorzien op 24 mei 2017.

Evaluatie
Indien u dit wenst kan u deelnemen aan een evaluatie dat uw kennis m.b.t. de aangereikte stof toetst. De evaluatie is voorzien in januari 2017.

Het getuigschrift 'Aquacultuur' wordt uitgereikt aan cursisten die minstens 80% van de lessen bijwoonden en geslaagd zijn voor de evaluatie. Studenten van de opleiding Agro- en biotechnologie die hun getuigschrift behalen kunnen dit nadien als vrijstelling valoriseren binnen hun opleiding.

Indien u niet deelneemt aan de evaluatie ontvangt u een attest van deelname voor de effectief gevolgde vormingsuren.

Praktische Info

Start: donderdag, 12 oktober, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 100 €
Locatie: Campus Waas, Hospitaalstraat 23, 9100 Sint-Niklaas, Belgium

Brochure - Programmagids

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18