Postgraduaat Toegepast diergedrag

Doelpubliek

Het postgraduaat richt zich op dierenartsen, psychologen, biologen, bachelors en masters in de agro- en biotechnologie (afstudeerrichting dierenzorg), psychologisch assistenten, en anderen met een bijzondere interesse in en eventueel ervaring met diergedrag.

Toelatingsvoorwaarden
U bezit minimum een bachelordiploma.

We laten maximum 30 cursisten toe.

Programma

Opleidingsconcept
Deze unieke opleiding beoogt cursisten te vormen die op een professionele manier en gebaseerd op wetenschappelijkje inzichten eigenaars van honden, katten, konijnen en paarden te begeleiden bij het voorkomen en oplossen van probleemgedrag of een adviserende rol willen vervullen binnen de gezelschapsdierenbranche. Studenten die de opleiding hebben afgerond zijn o.a. werkzaam als zelfstandig gedragstherapeut, docent diergedrag in het secundair onderwijs en vervullen adviserende functies in bijvoorbeeld het bestuur van organisaties.
De opleiding doet een beroep op nationale en internationale experten die de meest recente kennis en inzichten aanreiken betreffende dierengedrag.

 

Inhoud
Een korte beschrijving van de inhouden binnen elk van de opleidingsonderdelen vindt u terug onder de hoofding Programmagids (zie hieronder in de betreffende ECTS-fiche.

De Programmagids geeft een overzicht van de opleidingsonderdelen en de leden van de opleidingscommissie. Zowel de ECTS-fiches als de programmagids vindt u hieronder terug. Ook kan u in bijgevoegd document hieronder lezen hoe u eventuele vrijstellingen kan aanvragen.

Organisatie
Het programma omvat in totaal 60 studiepunten en loopt over twee academiejaren.  Het eerste academiejaar omvat 31 studiepunten, het tweede academiejaar 29 studiepunten. Dit is het equivalent van een halftijdse job. De studielast per studiepunt wordt vastgelegd op 25 uur. De volledige opleiding heeft dus een totale studielast van 1.500 uren (25u x 60STP).

De opleiding wordt tweejaarlijks ingericht. De eerstvolgende start is gepland op 29 september 2016. We richten ook een tweede promotie in van het internationaal postgraduaat Companion Animal Behaviour and Welfare vanaf september 2016 (mits voldoende inschrijvingen). Een vergelijking tussen beide opleidingen vindt u in bijlage.
 
Maandelijks worden drie tot vier opeenvolgende lesdagen georganiseerd, telkens donderdag, vrijdag en zaterdag en soms aangevuld met woensdag. Lesuren zijn van 9u00-12u30 en 13u30-17u00. De planning voor het eerste jaar komt online zodra beschikbaar.
 
De voertaal gedurende de lessen is meestal Nederlands maar een aantal lessen door internationale gastdocenten worden in het Engels gegeven. Ook cursusmateriaal kan in het Engels zijn. Een gedegen passieve kennis van het Engels is dus een vereiste.
 

Evaluatie
Per opleidingsonderdeel wordt in een ECTS-fiche (zie onder Brochure-programmagids) aangegeven welke doelstellingen dit onderdeel beoogt, welke inhouden worden aangereikt, en hoe dit onderdeel wordt geëvalueerd. In de opleiding wordt een waaier aan evaluatievormen gebruikt, zoals bv. examen met meerkeuzevragen, stageverslag, presentatie van een rapport, permanente evaluatie van de uit te voeren opdrachten, ….

De evaluaties gebeuren in de taal waarin de respectievelijke les gegeven werd. 

Getuigschrift
Cursisten die de volledige opleiding hebben gevolgd en met succes elk opleidingsonderdeel hebben afgerond, ontvangen een getuigschrift ‘Postgraduaat Toegepast Diergedrag’.

Studiegeld
Academiejaar 2016-2017 (31 STP): € 3.410
Academiejaar 2017-2018 (29 STP): € 3.190 
(prijzen incl. cursusmateriaal en koffiepauzes)

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
katrien.truyen@odisee.be

Afwezig op vrijdag

+32 (0)9 267 27 09