Behoud BBK/T ouderenzorg: studiedag 'Als eten een zorg wordt'! NIEUWE DATUM!

Doelpubliek

Bachelors in de verpleegkunde die reeds in het bezit zijn van hun BBK/BBT Geriatrie en andere geïnteresseerden die inzichten en handvaten zoekt om ouderen meer plezier te laten beleven aan de maaltijden is welkom!

Programma

NIEUWE DATUM: ​DINSDAG 25 APRIL 2017


Studiedag in het kader van het behoud van de bijzondere beroepsbekwaamheid of - titel in de geriatrie.

Thema: Als eten een zorg wordt: Mond-en maaltijdzorg bij personen met dementie

Eten heeft een belangrijke betekenis in een mensenleven. Het gaat veel verder dan het louter opnemen van voedingsstoffen. Eten heeft ook een belangrijke waarde op sociaal, psychologisch, cultureel en zelfs medisch vlak. Dit verandert niet bij het ouder worden, ook niet wanneer er sprake is van dementie. De waarde van het maaltijdgebeuren blijft dezelfde, de manier waarop het verloopt kan echter wel veranderen. 

Om de kwaliteit van het maaltijdgebeuren bij ouderen te garanderen is aandacht voor een goede mond-en tandzorg heel belangrijk. Ouderen met dementie hebben nood aan een goede ondersteuning en begeleiding bij hun dagelijkse mondzorg.

We focussen niet enkel op de persoon met dementie en zijn ziekteproces, maar kijken naar de invloed van de omgeving en de invloed van zorgverleners. Er wordt stilgestaan bij vragen als ‘Hoe kunnen we voedsel aanbieden?’, ‘Hoe gaan we om met slikstoornissen?’, ‘Wat is de invloed van de zorgverlener en de omgeving op de persoon met dementie bij het maaltijdgebeuren?
 
Naast een theoretisch wetenschappelijk kader krijg je ook concrete handvaten, tips en tricks voor het ondersteunen en begeleiden van situaties waarin het maaltijdgebeuren bij personen met dementie niet meer loopt zoals tevoren.
 
Programma:
 
08u30 - 08u45 Onthaal en koffie
08u45 - 09u00 Verwelkoming en programma, Mw. Carolien Blancquaert, Odisee
09u00 - 10u30 Als eten een zorg wordt, Mw. Sabine Boerjan, Expertisecentrum Paradox
11u00 - 12u30 Mondzorg is basiszorg, Prof. Dr. Luc De Visschere, UGent
12u30 - 13u30 Middagpauze
13u30 - 14u45 Workshops (deel 1)
                      Groep 1: maaltijdgebeuren
                      Groep 2: mondzorg
14u45 - 15u15 Koffiepauze
15u15 - 16u30 Workshops (deel 2)
                      Groep 1: mondzorg
                      Groep 2: maaltijdgebeuren
16u30 Afsluiting en evaluatie
 
Sprekers:
Mw. Sabine Boerjan, projectverantwoordelijke  van het regionaal Expertisecentrum Dementie Paradox en auteur van het boek 'Als eten een zorg wordt… Het maaltijdgebeuren bij personen met dementie', acco 2013.
Prof. dr. Luc De Visschere, tandarts en kliniekhoofd van de Algemene Diagnose aan de Kliniek voor Tand-, Mond- en Kaakziekten (UGent) en vakgroepsvoorzitter Maatschappelijke tandheelkunde.  Hij is ook coördinator van het Gerodent project dat mondzorg verleent aan kwetsbare ouderen in woonzorgcentra.
 
 

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
vera.goessaert@odisee.be

Ma, di, woe en do van 7u45 - 17u15

09 265 87 37