Gespecialiseerde verpleegkundige Uro-Oncologie - NIEUW!!

Doelpubliek

Deze opleiding richt zich in eerste instantie tot geregistreerde verpleegkundigen. Zij kunnen inschrijven voor het volledig programma inclusief theorie en stage en deelnemen aan de evaluatie om op die manier het getuigschrift van 'gespecialiseerde verpleegkundige in de uro-onocologie te verwerven. Ook Niet-verpleegkundigen kunnen zich inschrijven zonder deelname aan de evaluatie. Zij ontvangen een attest van deelname.

Programma

Deze opleiding is ontwikkeld en georganiseerd in samenwerking tussen Urobel vzw, Vereniging voor Verpleegkundigen Radiotherapie en Oncologie (VVRV), de Belgische Vereniging voor Urologie (bvU) en Odisee Hogeschool.

De opleiding stelt verpleegkundigen in staat de patiënt met Uro-Oncologische problemen te herkennen, adequate zorg te bieden in al zijn facetten en medeverpleegkundigen en andere zorgverleners te ondersteunen.

Dit professionaliseringstraject bestaat uit een gedegen combinatie van theorie en praktijk met volgende opbouw:

9 dagen theorie
2-daagse praktijkervaring
2 dagen stage
praktijkgerichte evaluatie-opdracht

Het theoretische luik bestaat uit een algemene introductiedag en 4 gespecialiseerde modules die ook afzonderlijk kunnen gevolgd worden.

Modulaire opbouw en data:

Theorie

Introductiedag: 6/11/2017

Module 1: Prostaatkanker: 20/11, 4/12, 18/12/2017, 8/01/2018

Module 2: Blaaskanker: 21/01, 05/02/2018

Module 3: Nier, testis en peniskanker: 19/02/2018

Module 4: Algemene aandachtpunten in de Uro-oncologie: 5/03/2018

Praktijk en stage

2-daagse in Vaalbeek: 19 en 20 maart 2018

2 dagen stage: periode december 2017 - maart 2018

Evaluatie

bespreking praktijkcasus en presentatie paper:26/03 en 27/04/2018

Locatie

Alle theorielessen gaan door op Odisee, campus Brussel, Warmoesberg 26, 1000 Brussel

de 2 daagse  gaat door in Vaalbeek

De stage loopt in samenwerking met UZGent, UZA, UZ Leuven en Hasselt.

Kostprijs

Volledige opleiding (theorie, 2-daagse, stage, examen): € 750

Module 1 - Prostaatkanker - 4 dagen: € 360

Module 2 - Blaaskanker - 2 dagen: € 180

Module 3 - Nier, testis en peniskanker: 1 dag: € 90

Module 4 - Algemene aandachtspunten: 1 dag: € 90

 

Binnenkort volgt hieronder en folder met meer uitgebreide informatie over het programma.

Er kan nu reeds ingeschreven worden, klik hieronder op 'schrijf in' en vink uw keuze aan volledige opleiding of één of meerdere losse modules.

 

Praktische Info

Start: maandag, 6 november, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 750 €
Locatie: Odisee, campus Brussel, warmoesberg 26, 1000 Brussel

Brochure - Programmagids

Er is geen brochure voorzien voor deze opleiding.

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
ann.jaques@odisee.be

ma, di, do en vr van 08u30 - 16u30

02 210 13 48