Nefrologische verpleging

Doelpubliek

Verpleegkundigen die actief zijn of wensen te zijn in de nefrologie, meer bepaald in de dialyse– en transplantatiecentra en nefrologische eenheden. Andere kandidaat-cursisten worden toegelaten mits een gegronde motivatie.

Programma

De voornaamste doelstellingen van deze opleiding zijn:
  • Een volledige visie bieden op de nefrologie, m.b.t. kennis, vaardigheden en attitudes voor de nefrologische verpleegkundige
  • De individuele en professionele bekwaamheid van de nefrologische verpleegkundige vergroten
  • De kwaliteit van zorg waarborgen en verbeteren, om te kunnen beantwoorden aan de meest recente ontwikkelingen op technisch, medisch en farmacologisch gebied
  • Een interactief forum bieden voor uitwisseling van ervaring en kennis

De eerstvolgende editie van deze permanente vorming start op 20 oktober 2016.

lesdata: 20/10, 27/10, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12/2016, 12/01, 19/01 en 26/01/2017 telkens van 9u-17u45
klinisch onderwijs (stage): voorjaar 2017
examendata: 9 en 10 juni 2017

Inschrijvingsgeld:
€700,- ( €600,- orpadtleden) - gelieve bij inschrijving in de rubriek opmerkingen te vermelden of u lid bent bij orpadt).

folder volgt binnenkort.

Brochure - Programmagids

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.