Palliatief Referent

Doelpubliek

Je kan inschrijven als je een bachelor-of masterdiploma hebt binnen de zorgverlening. Ook als ASBO, 4de graad of HBO5 –verpleegkundige kan je toegelaten worden, mits voldoende motivatie. Na deze basismodule kan je desgewenst verder gaan met een verdiepingsmodule ‘palliatief deskundige’ (samen vormt dit het postgraduaat palliatieve zorg).

Programma

​De basismodule ‘palliatief referent, georganiseerd vanuit het Forum Palliatieve Zorg en de Brusselse hogescholen Erasmus en Odisee, is bestemd voor zorgverleners die reeds referent zijn in palliatieve zorg in hun setting of die dit willen worden.In acht volledige lesdagen (en een evaluatie-en terugkomdag) maken we de referent palliatieve zorg wegwijs in de relevante wetgeving en in de (verdere) uitbouw van de visie en structuur van palliatieve zorg in de eigen organisatie. Er wordt ook dieper ingegaan op coachingsvaardigheden, aspecten van rouwzorg en voorafgaande zorgplanning, het omgaan met familie van zorgvragers, enz. Van cursisten verwachten we een actieve inbreng aan de hand van onder meer casestudies.

De lessen vinden plaats op de Erasmushogeschool Brussel, Laarbeeklaan 121, te 1090 Jette. Wegbeschrijving via www.ehb.be/campus-jette.
Er zijn vaste wekelijkse lesdagen op donderdag.
Er zijn 8 opeenvolgende lesmomenten in het najaar 2017 en één evaluatie- en terugkomdag: 21/09/17, 28/09/17, 05/10/17, 12/10/17, 19/10/17, 26/10/17, 9/11/17, 16/11/17 en 11/01/18 (evaluatie).

Kostprijs:
550 euro per deelnemer (lunch, drank, cursusmateriaal inbegrepen). Opleidingscheques en educatief verlof zijn mogelijk.
Het getuigschrift van ‘palliatief referent’ wordt toegekend aan wie minimaal 90% van de lessen van de basismodule heeft bijgewoond én minimaal 50% behaald heeft voor de evaluatieopdracht. Wie niet aan deze voorwaarden voldoet, ontvangt een deelnameattest met vermelding van het effectief gevolgde programma.
Meer informatie kan je verkrijgen bij Daevy Amerlynck, coördinator Vorming Forum Palliatieve Zorg, 02/456.82.09, vorming@forumpalliatievezorg.be. Voor administratieve inlichtingen kan je terecht bij Ann Jaques (ann.jaques@odisee.be).

Inschrijven bij:
www.odisee.be/gpv. Klik daarvoor bij het postgraduaat palliatieve zorg op ‘inschrijven’ om je aanvraagdossier te starten. Je ontvangt hiervoor per mail een vragenlijst. De programmacoördinator van het postgraduaat (en ook van de basismodule) zal je aanvraag onderzoeken op basis van de toelatingsvoorwaarden.

 

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
ann.jaques@odisee.be

ma, di, do en vr van 08u30 - 16u30

02 210 13 48

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.