Aanvullende vorming voor preventieadviseurs

Doelpubliek

De aanvullende vorming voor preventieadviseurs richt zich tot alle geïnteresseerden voor het welzijn van werknemers in ondernemingen en organisaties.

De voorwaarde om te worden toegelaten tot een aanvullende vorming voor preventieadviseurs is afhankelijk van het niveau van de opleiding. Een schematisch overzicht van de toelatingsvoorwaarden conform het KB van 17 mei 2007 en het KB van 29 januari 2013 vindt u hieronder in bijlage.

Programma

Opleidingsconcept
Een mijlpaal inzake het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk is de basiswet van 4 augustus 1996. Deze wet vormt de basis voor een grondige hervorming van de wetgeving m.b.t. de veiligheid en de gezondheid van werknemers op het werk. Eén van de bepalingen in de welzijnswet betreft de verplichting voor de werkgever om te beschikken over een Interne Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Deze dienst - geleid door een preventieadviseur - staat in voor het opsporen en evalueren van de risico's voor de werknemers en het uitbouwen van een welzijnsbeleid. Voor bepaalde aspecten van deze opdracht zal de werkgever een beroep doen op een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk. Samen staan de interne en externe dienst voor preventie en bescherming op het werk in voor het bewaken en verbeteren van het welzijn van werknemers op de arbeidsplaats.

De aanvullende vorming voor preventieadviseurs speelt in op de nood aan een degelijke en brede vorming van preventieadviseurs. De wetgever voorziet in twee vormingsniveaus voor preventieadviseurs: een eerste niveau met een aanvullende vorming van tenminste 400 contacturen en tweede niveau met een aanvullende vorming van tenminste 210 contacturen. De aanvullende vormingen zijn modulair opgebouwd en omvatten een multidisciplinaire basismodule van tenminste 120 contacturen gevolgd door een specialisatiemodule van het eerste niveau van tenminste 280 contacturen of van het tweede niveau van tenminste 90 contacturen.

Opleidingsaanbod
Odisee biedt het volledige opleidingsaanbod aan m.b.t. aanvullende vormingen voor preventieadviseurs. U kan zowel de aanvullende vorming niveau 1 als niveau 2 volgen:

  • Multidisciplinaire basisvorming (dag- en afstandsonderwijs)
  • Multidisciplinaire specialisatie niveau 2 (dagonderwijs)
  • Multidisciplinaire specialisatie niveau 1 (dagonderwijs)
  • Specialisatie niveau 1 - Arbeidshygiëne
  • Specialisatie niveau 1 - Psychosociale aspecten van het werk en van geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op het werk
 
Partners
Deze opleidingen worden ingericht in samenwerking met verschillende faculteiten van de KU Leuven en diverse externe partners.

Praktische Info

Start: woensdag, 21 februari, 2018
Locatie: Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, Belgium

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
-