Airco-energiedeskundige

Doelpubliek

De toelatingsvoorwaarden om de opleiding “airco-energiedeskundige” te mogen volgen werden vastgelegd door de Vlaamse Overheid.  Deze worden vermeld in Vlarel Bijlage 13 (zie link https://navigator.emis.vito.be/mijn-navigator?woId=53799).

Programma

Waarom deze opleiding?
Airco's met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig energetisch gekeurd worden door een erkende airco-energiedeskundige opdat ze optimaal afgesteld zijn voor een zo minimaal mogelijk energieverbruik, rekening houdend met de koelingsbehoefte van het gebouw. Indien een airco bestaat uit een aantal individuele installaties die door middel van een centrale sturing of buizensysteem met elkaar verbonden zijn, dan moeten de nominale koelvermogens van de verschillende individuele installaties opgeteld worden op gebouwenniveau. Indien de som groter is dan 12 kW geldt de keuringsverplichting. De energetische keuring is verplicht voor airco's die gebruikt worden voor comfortkoeling, niet voor proceskoeling. Indien een installatie zowel gebruikt wordt voor comfort- als proceskoeling en het gezamenlijk koelvermogen is hoger dan 12 kW is een energetische keuring eveneens verplicht.

Wie mag de keuring uitvoeren? 
Een erkend airco-energiedeskundige is een persoon die erkend wordt na het volgen van een opleiding en slaagt voor het examen in een daarvoor erkend opleidingscentrum. Sinds 2 januari 2016 mag de keuring enkel nog gebeuren door een erkende airco-energiedeskundige.
 
Wat is de  inhoud van de opleiding?
Tijdens de opleiding worden een aantal begrippen opgefrist die het energieverbruik van een airco kunnen beïnvloeden. Ook leert de cursist correcte metingen uit te voeren op een airco-installatie. Het ingeven van deze meetwaarden dient te gebeuren in een softwaretoepassing ontwikkeld door de Vlaamse Overheid. Deze software is enkel via het internet ter beschikking. Aan de hand van oefeningen wordt dit aangeleerd.
De inhoud van de opleiding is vastgelegd door de Vlaamse overheid. Ook heeft de overheid het aantal uren bepaald dat besteed wordt aan de verschillende lesdelen. zie :
https://www.lne.be/sites/default/files/atoms/files/overzicht_minimumprogramma_opleiding_airco-energiedeskundige_0.pdf
 
Wanneer gaan de lessen door?
De lessen gaan door op vrijdag 06, 20 en 27 oktober 2017, en 10 en 24 november 2017, Het examen is ingepland op vrijdag 08 december.
De lessen starten om 9 uur en eindigen om 16u20. Uiteraard zijn er pauzes voorzien.
De totale duur van de opleiding is 32 uur waarvan 30 uur opleiding en 2 uur examen.
 
Wanneer vindt het examen plaats?
Het examen gaat door op vrijdag 08 december 2017. Aanvang: 9 uur.
 
Hoe gebeurt de examinering?
Het examen bestaat uit 2 delen. Er is een theoretisch deel en een praktisch deel.
Theoretisch deel:
Het examen omvat een selectie van een 50 meerkeuzevragen die komen uit de database van vragen ter beschikking gesteld door Departement LNE.  De kandidaten  krijgen 60 minuten de tijd om deze vragen te beantwoorden.
Praktisch deel:
Dit deel van het examen bestaat uit de mondelinge verdediging van een case-study. De cursist moet een airco-installatie die  onderworpen is aan de wetgeving ingeven in de softwaretoepassing. Via de verdediging van case worden de vereiste competenties getoetst. Voor de verdediging van de case-study wordt 30 minuten voorzien.
 
Wanneer is men geslaagd?
Een persoon is geslaagd voor het examen als hij voor ieder onderdeel minstens zeventig procent van de punten behaalt.
 
Hoe schrijf ik me in?
Inschrijven gebeurt online via de website van de Dienst Voortgezette Opleidingen (DVO).
Ook  dienen de cursisten bij de opleidingscoördinator een document in waarin ze kunnen aantonen dat ze voldoen aan de opgelegde voorwaarden om toegelaten te worden aan de opleiding. 
 
Wie kan ik contacteren?
Verantwoordelijke inschrijvingen:  
Els Vercauteren-  09/265 86 18 -  
els.vercauteren@odisee.be
Verantwoordelijke inhoud/examen/opleiding:
Dany Verhertbrugge - tel. 053/72 71 70 dany.verhertbrugge@odisee.be
 
Hoeveel kost de opleiding?
€750.
 
Komt de opleiding in aanmerking voor premies?
Onze hogeschool is erkend als verstrekker van onderwijs en bijgevolg komt de opleiding in aanmerking voor de KMO-portefeuille.(40% terugbetaling). Ook is de opleiding erkend door Vormelek en Constructiv. Deze sectororganisaties betalen een premie voor elke arbeider die een niet-bedrijfsspecifieke opleiding volgt tijdens de daguren.
 
Retributiekost (bestemd voor Departement Omgeving)
- Naast de inschrijvingskost dient de geslaagde cursist nog een retributiekost te betalen. Deze bedraagt in 2017: €138. Hiermee wordt het slagen in de opleiding omgezet in een erkenning  door de overheid en kan de geslaagde aan het werk als “airco-energiedeskundige”. De geldigheidsduur is 5 jaar. Meer uitleg hierover krijgt u op de eerste lesdag.
- Indien de opleiding wordt stopgezet of de cursist niet slaagt (na een herexamen), wordt de retributiekost terugbetaald.
 
Bijkomende info
 

Praktische Info

Start: vrijdag, 6 oktober, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 750 €
Locatie: Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst, Belgium

Brochure - Programmagids

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18