Bio-ecologisch bouwen: Duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot architecten, ontwerpers, studiebureaus, aannemers, bestekschrijvers, overheidsinstanties, financieel deskundigen en onderzoekers in alle sectoren van de bouwwereld en de ruimtelijke ordening.

Toelatingsvoorwaarden
Kandidaten met een bachelor- of masterdiploma worden toegelaten tot de opleiding.

Programma

Opleidingsconcept
In het postgraduaat “Bio-ecologisch bouwen: Duurzaam bouwen en wonen volgens bio-ecologische principes” bestuderen we de principes van energiezuinig bouwen gekoppeld aan een duurzaam woonbeleid.

We bekijken hoe we ons op vlak van water- en materialengebruik/verbruik beter kunnen organiseren en besteden uitgebreid aandacht aan het creëren van een gezond binnenklimaat. Verder schetsen we de praktijk van een doordachte ruimtelijke ordening en stedenbouw, waarbij we het algemeen welzijn en de belangrijke sociale aspecten niet uit het oog verliezen.
U leert niet alleen de bestaande evaluatie-instrumenten correct te hanteren, u leert ook de wetenschappelijke achtergrond ervan te begrijpen. Zo leidt deze opleiding naar praktisch toepasbare inzichten en kennis over verscheidene bijkomende informatiebronnen.

Het postgraduaat omvat ook enkele plaatsbezoeken en een facultatieve  studie-uitstap naar enkele duurzame voorbeeldsteden in Nederland, namelijk de fietsstad Houten en de ecowijk van Culemborg EVA-Lanxmeer.

Inhoud
Er zijn drie opleidingsonderdelen en een paperwerk voorzien (25 studiepunten). Het doorlopen van al deze componenten resulteert in een totaalvisie op duurzaam en volhoudbaar bouwen en wonen.

 • Duurzame ontwikkeling toegepast in het vakgebied ‘bouwen en wonen’ - 4 STP
  - Hoe duurzame ontwikkeling toepassen in de dagelijkse realiteit van de bouwwereld
  - Bouwen en wonen volgens duurzaamheidsprincipes die leiden tot een volhoudbare economie
 • Een bio-ecologisch bouwproject ontleed - 12 STP
  - Bio-ecologische materialen
  - Bio-ecologische constructies
  - Bio-ecologisch renoveren
  - Duurzame en rationele energieconcepten
  - Welzijn en gezondheid
  - Gebouwen beheren en evalueren
  - Plaatsbezoek en praktijkverdieping
 • Een gebouw en zijn omgeving - 6 STP
  - Planning en ordening
  - Sociale aspecten
  - Ecologische stedenbouw volgens Ecopolis-principes
  - Plaatsbezoek en integratieoefening
 • Paper - 3 STP
  -Thema en onderzoek naar eigen interesse en praktijk
  (drie contactmomenten)

 

Infomoment
We voorzien een infomoment op dinsdag 15 november 2016 om 19u00. Registreer je aanwezigheid hier.

 

Organisatie
De opleiding start op 10/01/2017 en loopt tot begin november (paperverdediging in januari 2018). De lessen worden wekelijks ingericht op dinsdag van 13u15 tot 21u30. Tijdens de pauze is een broodjeslunch voorzien.

Evaluatie
Evaluatie over de kennis (theorie en praktijk) gebeurt op het einde van de opleiding aan de hand van een schriftelijke evaluatie met meerkeuzevragen. Ter voorbereiding van het eindwerk schrijft de cursist een oriënterende nota. Het eindwerk wordt voorgelegd en gepresenteerd aan de examenjury.

Betaald educatief verlof & KMO portefeuille

Deze opleiding is bovendien erkend als beroepsopleiding en komt in aanmerking voor Betaald Educatief Verlof. Lees meer hierover op de website van de FOD WASO of bij de 'Info en links' van deze website.
Verder kunt u tot 40% terugbetaling krijgen via de KMO-portefeuille (als zelfstandige of KMO). Meer info op www.kmo-portefeuille.be

Partner
Odisee en KU Leuven faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen organiseren deze opleiding samen met het Vlaams Instituut voor Bio-Ecologisch Bouwen en Wonen (VIBE).

Nuttige info voor architecten
U kan door het volgen van deze opleiding 147 opleidingspunten verzamelen en overdragen wanneer de permanente vorming voor architecten binnenkort verplicht wordt bij wet. De Vlaamse Orde voor Architecten heeft het postgraduaat Bio-ecologisch bouwen en wonen erkend als permanente vorming. Bij de start van de cursus krijg je hierover meer info.

Bekijk het filmpje n.a.v. de terugkomdag Bio-ecologisch Bouwen en Wonen met o.a. getuigenissen van oud-cursisten op Youtube.

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
kathy.stevens@odisee.be

ma, di en do: 8u30 - 16u

Monday, Tuesday, Thursday: 8.30 AM - 4 PM

+32 (0)9 267 27 09 of +32 (0)9 265 86 18

Inschrijven is momenteel niet mogelijk.