Energiecoördinator

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot mensen geïnteresseerd in het efficiënt aanwenden van de verschillende energieactoren (gebouw, verwarming, ventilatie, verlichting, koeling, elektriciteit, hernieuwbare energie en industriële). Door het toenemend belang van energiezuinige gebouwen en installaties komen steeds meer personen in aanmerking voor deze opleiding: verantwoordelijken voor de energieprestaties van gebouwen en technische installaties (architecten-, ingenieurs-, adviesbureaus, systeemfabrikanten, administraties, promotoren, REG-verantwoordelijken, ...) en de verantwoordelijken van industriële energiedragers (energie-auditbureaus, studiediensten, ...).
De opleiding is eveneens interessant voor vastgoedmakelaars, bouwpromotoren en syndicussen die zich willen informeren en bijkomend wensen bevoegd te zijn voor het uitschrijven van energieprestatiecertificaten. Ook personen geïnteresseerd in energie en energiebesparing worden door deze opleiding op hun wenken bediend. Dit wil zeggen dat alle betrokkenen in het energiegebeuren hun gading vinden in deze opleiding.
Je hebt minstens het diploma of de bekwaamheid van een professionele bachelor. Ook voor wie geen bachelordiploma behaalde maar op basis van ervaring een voldoende hoog competentieniveau bereikt kan deze opleiding volgen.

Programma

Nood aan opleiding
Ons energiesysteem staat voor enorme uitdagingen. De komende decennia zal een transformatieproces zonder voorgaande worden gerealiseerd. Ons energiegebruik moet op lange termijn zowel duurzaam, betrouwbaar en haalbaar zijn.

Het recente klimaatakkoord in Parijs is de driver van het proces en het Europees klimaat- en energieplan voor de periode 2020-2030 bepaalt de marsrichting:
een vermindering van de uitstoot van broeikasgassen van 40% t.o.v. 1990;
een stijging van het aandeel hernieuwbare energie naar 27%;
een verhoging van de energie-efficiëntie van minimaal 27%.

Tegen 2050 moeten de broeikasgassen met 80% verminderd zijn en moet 100% van ons elektriciteitsgebruik hernieuwbaar zijn. Woningen en andere verblijfsgebouwen moeten energieneutraal worden. Industriële productieprocessen moeten drastisch energiezuiniger worden en onze mobiliteit zal het zonder de klassieke brandstoffen moeten doen. De grootste uitdaging voor Vlaanderen schuilt in de verhoging van de energie-efficiëntie: meer doen met minder en dit op alle terreinen (residentieel, industrie, mobiliteit).

De omslag naar een duurzaam energiesysteem vereist dan ook een gecoördineerde aanpak met een heel gamma aan acties. Acties die massaal gericht en kostenbewust investeren in energie- en gebouweninfrastructuur, die slimme oplossingen bedenken voor de diverse uitdagingen en werken aan een breed draagvlak voor de transitie en een vlotte samenwerking tussen alle betrokkenen uit de energiesector.

Ben je voorbereid op voorgaande? Is jouw bedrijf of werkgever zich aan het instrueren hierop? Indien het antwoord negatief is, wacht dan niet tot morgen maar begin er vandaag aan door het volgen van het postgraduaat Energiecoördinator.

​Inhoud

Het postgraduaat Energiecoördinator levert je de kennis en brengt de nodige vaardigheden aan om de verschillende concepten en aspecten in energie in de praktijk uit te werken, op elkaar af te stemmen en een overzicht te bewaren. Met deze opleiding kun je coördinerend optreden in een (bouw)team als tussenpersoon voor de verschillende partners zoals studie- en ingenieursbureaus, installatiebedrijven, bouwheren en architecten. Je zal kunnen instaan voor de coördinatie van energiebesparende totaalprojecten.

De opleiding bestaat uit verschillende modules die elk een verschillend domein van het energieverhaal vertegenwoordigen. Het programma zorgt ervoor dat de verschillende deeldomeinen in energie aan bod komen zodat een totaalrealisatie in de praktijk mogelijk wordt. Je verwerft verschillende inzichten in energiehuishouding, de energie-efficiëntie van gebouwen, technische installaties en een gedegen basiskennis van de verschillende energieactoren (het gebouw, verwarming, ventilatie, elektriciteit, verlichting, koeling, enz.). Integratie van hernieuwbare energiebronnen komt aan bod. Je leert rekentechnieken zodat je de energiebesparing (minder kWh) of impact op het milieu (minder CO2) kan omzetten in een financiële waarde (meer euros uitgespaard). Het volledige programma vind je terug in de programmagids.


Organisatie
De opleiding omvat 17 lesdagen van 13u30 tot 20u30. De startdatum is 16/02/2017.
 
Evaluatie
Na het succesvol beëindigen van deze opleiding, behaal je het getuigschrift "Postgraduaat Energiecoördinator".
Om het getuigschrift "Energiedeskundige type A" en "Energiedeskundige type C" te behalen, dien je nog een examen af te leggen. Daarna kan je als Energiedeskundige Type A of C aan de slag.
Het eindwerk van deze oefening kan, al naargelang de keuze die je maakt, leiden tot de door de Vlaamse Overheid erkende titel:
  • "Energiedeskundige type A" (voor verkoop en verhuur van gebouwen - M.B. 11/03/2008) of
  • "Externe energiedeskundige voor publieke gebouwen of energiedeskundige type C" (M.B. 07/06/2007) of
  • "Energiedeskundige type D" (verwacht in 2019)
  • "EPB-verslaggever" (Bij nieuwbouw. Je dient in het bezit te zijn van het geschikte basisdiploma om toegelaten te worden tot het beroep van EPB-verslaggever)
Overzicht inschrijvingsgeld per type eindwerk
 
​Certificaat ​SP ​Type A ​Type C ​EPB-verslaggever ​Kostprijs in euro
Diploma PG​ ​20 ​2200
​C ​20 ​X ​2280
A​ ​24 ​X ​2560
​EPB ​24 ​X ​2700
A+C ​24 ​X ​X ​2640
​C+EPB ​24 ​X ​X ​2780
​A+EPB ​28 ​X ​X ​3060
​A+C+EPB ​28 ​X ​X ​X ​3140

 

Partners
Dit postgraduaat kwam tot stand dankzij samenwerking tussen volgende hogescholen: Odisee, UCLL, Luca, Thomas More en Vives.
 
Getuigenissen
"Het energieverbruik van Samsonite is met 34% gedaald dankzij mijn opleiding postgraduaat Energiecoördinator."
​David Vander Linden, Facility- en Energiecoördinator, cursist te Aalst

"De cursus is vrij intensief, maar dat geeft de mogelijkheid om echt dieper op de zaken in te gaan. De groep cursisten was erg heterogeen, wat heel wat diverse invalshoeken opleverde. Tijdens de pauzes ontstonden vaak interessante uitwisselingen en na een paar weken begint iedereen elkaar wat te kennen en ontstaat er een waar groepsgevoel. Het was zeker geen schoolse bedoening en de interactie tijdens en tussen de lessen was groot.
De examens waren ook zeker niet overkomelijk, ze zijn de nodige stimulans om de leerstof nog eens door te nemen. In het eindwerk kruipt wat tijd en werk, maar dit helpt ook om de opgedane kennis in de praktijk te brengen. Het was zeer interessant en inspirerend om te zien hoe in zo een divers publiek iedereen nood had aan bijkomende en diepgaande informatie over energie en rationeel energieverbruik."
Elvira Servaes, architecte, cursist te Aalst
 
"Ik heb enorm veel bijgeleerd tijdens de cursus en ben momenteel volop bezig met het optimaliseren van alle binnenklimaat installaties op onze campussen. Ik kan nu met alle bedrijven een dialoog starten waarin hen duidelijk wordt dat we van hen niet alleen 'koude' of 'warmte' verwachten. De verworven kennis kan ik nu dagelijks verzilveren om onze missie te verwezenlijken, namelijk een duurzaam energiebeleid met als doelstelling een substantiële besparing met een hoger comfort en tevredenheid van de gebruikers samen met een grotere maatschappelijke acceptatie."
Guy Vandamme, cursist te Aalst
 
"Ik neem de personeelsadministratie en financiën voor mijn rekening in Theater Antigone in Kortrijk. Ik hou me ondermeer bezig met de toetsing van de begroting aan ons budget. Ik volgde eerder al een graduaatopleiding sociaal werk en chemie. Uit eigen interesse startte ik deze opleiding en vandaag blijkt dat een juiste beslissing!"
Heidi Cnudde, cursist te Kortrijk

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18