Energiedeskundige type A

Doelpubliek

De opleiding richt zich tot ingenieurs, architecten, bachelors en masters in de industriële wetenschappen, laatstejaars bachelor in de industriële wetenschappen of agro- en biotechnologie, houders van diploma secundair onderwijs, milieucoördinatoren, preventieadviseurs, … Deze opleiding vereist dat u over voldoende bouwkundige en/of technische kennis en interesse beschikt over energiedragers en hun besparingspotentieel. De cursisten hebben een goed ruimtelijk inzicht.

Programma

Opleidingsconcept
De opleiding tot energiedeskundige type A kadert in het besluit van de Vlaamse regering van 11 januari 2008 aangaande de invoering van het energieprestatiecertificaat (EPC) residentiële gebouwen bij verkoop en verhuur en de uitvoering van een energieaudit.

Inhoud

 • Bouwfysica en technische installaties
  • Energiekenmerken van de gebouwenschil
  • Energieaspecten van technische installaties
   Verwarmingsinstallaties, sanitair warm water met inbegrip van zonneboilers, fotovoltaïsche cellen, ventilatie en koeling, ...
 • Specifieke opdracht voor de energiedeskundige type A
  • Inleiding
   Algemeen kader, klimaatsverandering, Kyoto-protocol, CO2-uitstoot
  • Wettelijke aspecten van de opdracht
   Wetgevend kader, ministriële besluiten, energiebeheersconcept van de Vlaamse overheid, verantwoordelijkheden van de verschillende soorten deskundigen
  • Inspectieprotocol en opnameformulier
   Uitgangspunten van het inspectieprotocol, bespreking van het inspectieprotocol, opbouw van het opnameformulier, oefeningen op het correct invullen van het opnameformulier
  • Opnemen van de gegevens van een bestaande woning aan de hand van het opnameformulier
  • De werking van de certificeringssoftware
   Toelichting en demonstratie, oefeningen op de software a.h.v. gegevens van de proefwoning, invoeren van gegevens, bespreking en interpretatie van het resultaat, bespreking en opbouw van de isolatie van de woning en het bijhorende EPC-certificaat
  • Praktijkgevallen van minder evidente aard
   Ronde vormen in dakkapellen, afgeronde muren, muurdelen met verschillende oriëntatie, ...
  • Helpdesk
   Werking van de energieprestatiedatabank
   Voorbereiding op het examen a.h.v. oefeningen
  • Voorbereidend examen

Kostprijs: 600 euro

Organisatie
De opleiding gaat van start op woensdag 8 november 2017 en wordt gedurende 6 weken op woensdag ingericht op Campus Dirk Martens te Aalst. De lessen gaan door van 9u00 tot 16u15.
De lesdata zijn 8/11/2017; 15/11/2017; 22/11/2017; 29/11/2017; 6/12/2017 en 13/12/2017.

Op de campus beschikt u over een leslokaal dat voorzien is van alle moderne audiovisuele middelen. U kan gebruik maken van de parking, restaurant en  bibliotheek. Verder kan u via een digitaal leerplatform steeds de lesagenda consulteren en uw lesmateriaal bekomen.
 
Evaluatie
Vanaf heden is enkel de Vlaamse overheid bevoegd tot het organiseren van het examen voor kandidaat energiedeskundigen Type A en het uitreiken van het getuigschrift 'Energiedeskundige Type A'. Na het volgen van deze opleiding in een erkende opleidingsinstelling, dient u deel te nemen aan een centraal examen ingericht door het Vlaams Energieagentschap (VEA). Tijdens de opleiding wordt u geïnformeerd op welke wijze dit examen wordt georganiseerd en hoe u hiervoor in te schrijven. Opgelet: Reeds voor de start van deze opleiding dient u een 'federaal token' aan te vragen of u via uw elektronische identiteitskaart te kunnen registreren. Meer info hierover vindt u in de bijlage 'Registratie in de energieprestatiedatabank'.
 
 
Om een attest te bekomen uitgereikt door Odisee dat u toegang verleent tot dit centraal examen, dient u aanwezig te zijn tijdens de lesdagen gedurende tenminste 80% van de contacturen en het voorbereidende examen te hebben afgelegd.
 

Erkenning
Odisee is erkend als inrichter van deze opleiding door VEA (Besluit van de administrateur-generaal van VEA van 21 oktober 2008).

Praktische Info

Start: woensdag, 8 november, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 600 €
Locatie: Campus Dirk Martens, Kwalestraat 154, 9320 Nieuwerkerken-Aalst, Belgium

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
els.vercauteren@odisee.be

ma t.e.m. vrij: 9u00 - 17u00

09 267 27 08 of 09 265 86 18