Landmeten

Doelpubliek

Landmeters-experten die zich willen bijscholen

Programma

 

In het najaar van 2016 organiseert KU Leuven navorming voor landmeters. Deze sessies zijn specifiek bedoeld voor landmeters-experten en zijn erkend in het kader van de verplichte jaarlijkse navorming.

 

Er worden 5 sessies van telkens 3.5 uur georganiseerd.
De  sessies vinden telkens plaats op dinsdagavond van 18u tot 21u45  in Gent.
 
De Geomatica afdeling van het departement Burgerlijke Bouwkunde van KU Leuven is gevestigd op de Technologiecampus in Gent (vroeger KAHO Sint-Lieven). Ze leidt industrieel ingenieurs bouwkunde-landmeten op en doet onderzoek in het brede domein van de geomatica.
 
Het initiatief van deze navormingen gaat uit van KU Leuven. De onderwerpen werden dan ook zodanig gekozen dat ze naadloos aansluiten aan de expertise van de leden van de onderzoeksgroep.
 
Dinsdag 25 oktober 2016
Recente ontwikkelingen in GNSS technologie
 
GNSS technologie is niet meer weg te denken uit de dagelijkse praktijk van de Vlaamse landmeter. In combinatie met realtime correctiegegevens worden absolute coördinaten gemeten met een nauwkeurigheid van enkele centimeters. Hoewel ze ondertussen goed is ingeburgerd, staat deze technologie niet stil. In deze sessie wordt ingegaan op recente technologische ontwikkelingen van GNSS zoals verbeteringen in de signaalverwerking, multipath en PPP. Ook de inzet van GNSS voor hoogtemetingen zal aan bod komen.
Docent: Guido Kips
 

 

Dinsdag 8 november 2016

 

Fotogrammetrie
 
Landmeters kennen fotogrammetrie traditioneel als een techniek die wordt ingezet voor het karteren vanuit luchtbeelden. In het laatste decennium kende de fotogrammetrie echter een grote ontwikkeling, zodat ze nu ook efficiënt kan ingezet worden voor close-range metingen. In deze sessie wordt ingegaan op de fundamentele aspecten van fotogrammetrie (optica, beeldverwerking, geometrie en algoritmiek) maar ook op praktische toepassingen en optimale werkmethoden. Verschillende softwareprogramma’s worden gedemonstreerd en de deelnemers krijgen de kans om er zelf mee te experimenteren.
Docent: Maarten Vergauwen
 
Dinsdag 22 november 2016
BIM
 
Building Information Modeling (BIM) is een hot topic in de bouwkundige en landmeetkundige wereld. Waar het oorspronkelijk vooral gebruikt werd bij het ontwerp van nieuwe gebouwen, vindt de technologie meer en meer ingang bij het modelleren van bestaande gebouwen. In deze sessie wordt een overzicht gegeven van BIM en de typische programma’s die ervoor gebruikt worden.
Docent: Rik Saey
 
Dinsdag 29 november 2016
3D Laserscanning
 
In deze sessie behandelen we het belangrijke thema van terrestrische 3D laserscanning. Er wordt ingegaan op de principes en de technologie van laserscanning, alsook ook op de typische workflow die gevolgd wordt. Verschillende mogelijke toepassingen en software pakketten die werken met puntenwolken worden gedemonstreerd. Verder maken de deelnemers kennis met technieken die puntenwolken van bestaande gebouwen omzetten naar BIM modellen (Scan to BIM).
Docent: Maarten Bassier
 
Dinsdag 6 december 2016
State of the art in geomatica en meettechnieken
 
In deze sessie wordt een overzicht gegeven van nieuwe technieken in de geomatica, vooral wat betreft het inwinnen van geografische informatie. Onderzoeksgroepen aan universiteiten maar ook commerciële bedrijven richten zich recent vooral op de combinatie en integratie van verschillende sensoren (camera’s, scanners, IMU’s, akoestische en range sensoren, …). Er wordt ingegaan op algemene principes die daarvoor worden gebruikt, zoals SLAM (simultaneous location and mapping) en Kalman filtering. Nadien komen technologieën aan bod die gebruik maken van deze principes, zoals mobile mapping oplossingen, zowel gebaseerd op beeldverwerking als op laserscanning. Ten slotte wordt een overzicht gegeven van recent beschikbare technieken om snel en eenvoudig nauwkeurige opnames en metingen te maken van zowel indoor als outdoor omgevingen.
Docent: Maarten Bassier en Maarten Vergauwen
 
Praktische informatie
Kostprijs: 100 euro/sessie
 
Betalen kan met KMO-portefeuille
Erkenningsnummer KU Leuven FIIW- Bouwkunde: DV.O218153
 
Vooraf betalen is verplicht om het attest te kunnen ontvangen.
 
Inschrijven kan via deze link.
KU Leuven werkt samen met Odisee Hogeschool voor de inschrijvingen tot deze studienamiddagen.
 
Inhoudelijke vragen: guido.kips@kuleuven.be
Vragen m.b.t.  inschrijving of KMO-portefeuille: vera.goessaert@odisee.be

 

 

 

 

Brochure - Programmagids

Er is geen brochure voorzien voor deze opleiding.

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
vera.goessaert@odisee.be

Ma, di, woe en do van 7u45 - 17u15

09 265 87 37