Seminarie Update in de milieuwetgeving

Doelpubliek

Milieucoördinatoren, -ambtenaren, -consultants en andere milieuprofessionals

Programma

Inhoud
In dit seminarie worden de voornaamste wijzigingen van het afgelopen jaar toegelicht betreffende milieuwetgeving die voor de milieuprofessional relevant zijn.  Hierbij komt  ook relevante milieurechtspraak aan bod.  Indien van toepassing zal enige aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest.  Tenslotte wordt ook vooruitgeblikt: wat staat er in de nabije toekomst te gebeuren, en zowel op Vlaams als op Europees niveau.

Programma:

09.30u Ontvangst met koffie
10.00u Introductie
10.15u Inzameling van vloeibare chemische laboratoriumafvalstoffen (Anthony De Proft)
11.00u Algemeen overzicht recente ontwikkelingen milieuwetgeving: o.a. Vlarem, afvalstoffen-en bodemwetgeving (Mario Deketelaere)
12.00u Broodjeslunch
13.00u De inwerkingtreding van de omgevingsvergunning op 23.02.2017: krachtlijnen nieuwe procedure, overgangsrecht en praktische aandachtspunten voor exploitant en milieucoördinator, en ... komende wijzigingen omgevingsvergunningsdecreet ...;(Mario Deketelaere)
14.30u Koffiepauze
15.00u (Mario Deketelaere)

  1. Vervolg "omgevingsvergunning"
  2. Ruimtelijke ordening: nieuwe regels inzake vrijgestelde en meldingsplichtige handelingen (o.a. voor industrie);
  3. Milieuhandhaving: aandachtspunten organisatie en werking milieuhandhaving op het terrein (cf. Handhavingsrapport afdeling Milieu-inspectie 2015); recente rechtspraak bestuurlijke geldboetes (MHHC).

16.45u Vragenronde
17.00u Netwerkmoment met receptie

Dit seminarie kadert binnen de permanente bijscholing voor milieucoördinatoren zoals omschreven in art. 4.1.9.1.2., van titel II van het VLAREM. Alle deelnemers ontvangen een bijscholingsattest van 6 uur.

Spreker
De heer mr. Mario Deketelaere, Licentiaat in de Rechten, Baccalaureus Bedrijfseconomie, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen. 
Advocaat bij Baker & McKenzie, Antwerpen
Gastprofessor aan KU Leuven en docent aan Karel de Grote Hogeschool en Odisee Hogeschool.
Specialiteiten: Milieurecht - Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw.

Organisatie
Het seminarie wordt ingericht op vrijdag 25 november 2016 van 10.00 uur tot 17.00 uur. We verwelkomen u graag vanaf 9u30.
Het seminarie gaat door op Odisee Hogeschool, Technologiecampus Gent, Groot Auditorium, Gebroeders De Smetstraat 1 -  9000 Gent.

Praktisch: De campus wordt bevolkt door ca. 4000 personen en bijgevolg zijn parkeerplaatsen op school en in de buurt schaars. De campus is ook makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer (tramlijn 1, 4, bus 65) en met de fiets.

Inschijvingsgeld
- 220 euro
- 210 euro voor leden VMX of oud-studentenbond KOSB 
- 50 euro voor studenten van andere hoger onderwijsinstellingen of cursisten permanente vorming Odisee Hogeschool
- gratis voor Odisee-docenten en -studenten van een professionele bacheloropleiding
Indien u recht hebt op een van bovenstaande kortingen, gelieve dit te vermelden in het vak Opmerkingen bij inschrijving en de nodige documenten aan te leveren aan dudu.aydin@odisee.be

NIEUW: We bieden u graag het boek 'Afvalbeheer' (Anthony De Proft) aan. Verder omvat het inschrijvingsgeld: het volgen van de navorming, een syllabus, koffie en broodjeslunch en een verfrissing. Naar goede gewoonte bieden wij achteraf een drankje aan.

Inrichter
Odisee Hogeschool -  Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie i.s.m. de Dienst Voortgezette Opleidingen 

De heer Anthony De Proft
Docent Milieuwetgeving – Milieutechnologie en Voorzitter van de opleidingscommissie 'Aanvullende vorming voor Milieucoördinatoren'
E-mail: anthony.deproft@odisee.be
Tel.: 09 265 87 25

Brochure - Programmagids

Er is geen brochure voorzien voor deze opleiding.

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
kathy.stevens@odisee.be

ma, di en do: 8u30 - 16u

Monday, Tuesday, Thursday: 8.30 AM - 4 PM

+32 (0)9 267 27 09 of +32 (0)9 265 86 18