Seminarie Update in de milieuwetgeving

Doelpubliek

Milieucoördinatoren, -ambtenaren, -consultants en andere milieuprofessionals

Programma

Inhoud
In dit seminarie worden de voornaamste wijzigingen van het afgelopen jaar toegelicht betreffende milieuwetgeving die voor de milieuprofessional relevant zijn.  Hierbij komt  ook relevante milieurechtspraak aan bod.  Indien van toepassing zal enige aandacht worden besteed aan de ontwikkelingen in het Waalse Gewest en het Brusselse Gewest.  Tenslotte wordt ook vooruitgeblikt: wat staat er in de nabije toekomst te gebeuren, en zowel op Vlaams als op Europees niveau.

Programma: (nog aan te passen!)

09.30u Ontvangst met koffie
10.00u Introductie
10.05u Het digitaal omgevingsloket: in de praktijk: tips en tricks (Natasja De Splenter)
11.00u Algemeen overzicht recente ontwikkelingen milieuwetgeving: o.a. Vlarem, afvalstoffen-en bodemwetgeving (Mario Deketelaere)
12.00u Broodjeslunch
13.00u Mario Deketelaere (programma nog aan te vullen)
14.30u Koffiepauze
15.00u Mario Deketelaere (programma nog aan te vullen)

16.45u Vragenronde
17.00u Netwerkmoment met receptie

Dit seminarie kadert binnen de permanente bijscholing voor milieucoördinatoren zoals omschreven in art. 4.1.9.1.2., van titel II van het VLAREM. Alle deelnemers ontvangen een bijscholingsattest van 6 uur.

Sprekers
Mevrouw Natasja De Splenter, Master in de Rechten, industrieel ingenieur biotechnieken, erkend milieucoördinator niveau A, preventieadviseur niveau I
Manager – Juriste bij Consultes, Lid van Raad van Bestuur van de VMx
Specialiteiten: milieurecht, omgevingsvergunning, stedenbouw en gevaarlijke producten

De heer mr. Mario Deketelaere, Licentiaat in de Rechten, Baccalaureus Bedrijfseconomie, Gegradueerde in de Fiscale Wetenschappen. 
Advocaat bij Baker & McKenzie, Antwerpen
Gastprofessor aan KU Leuven en docent aan Karel de Grote Hogeschool en Odisee Hogeschool.
Specialiteiten: Milieurecht - Ruimtelijke Ordening - Stedenbouw.

Organisatie
Het seminarie wordt ingericht op vrijdag 24 november 2017 van 10.00 uur tot 17.00 uur. We verwelkomen u graag vanaf 9u30.
Het seminarie gaat door op Odisee Hogeschool, Technologiecampus Gent, Groot Auditorium, Gebroeders De Smetstraat 1 -  9000 Gent.

Praktisch: De campus wordt bevolkt door ca. 4000 personen en bijgevolg zijn parkeerplaatsen op school en in de buurt schaars. De campus is ook makkelijk bereikbaar per openbaar vervoer (tramlijn 1, 4, bus 65) en met de fiets.

Inschijvingsgeld
- 220 euro
- 200 euro voor leden VMX of oud-studentenbond KOSB, leden GO4CIRCLE. 
- 50 euro voor studenten van andere hoger onderwijsinstellingen of cursisten permanente vorming Odisee Hogeschool
- gratis voor Odisee-docenten en -studenten van een professionele bacheloropleiding
Indien u recht hebt op een van bovenstaande kortingen, gelieve dit te vermelden in het vak Opmerkingen bij inschrijving en de nodige documenten aan te leveren aan dudu.aydin@odisee.be

Wie dit wenst kan het boek 'Afvalbeheer' (Anthony De Proft) meenemen. Verder omvat het inschrijvingsgeld: het volgen van de navorming, een syllabus, koffie en broodjeslunch en een verfrissing. Naar goede gewoonte bieden wij achteraf een drankje aan.

Inrichter
Odisee Hogeschool -  Studiegebied Industriële Wetenschappen en Technologie i.s.m. de Dienst Voortgezette Opleidingen 

De heer Anthony De Proft
Docent Milieuwetgeving – Milieutechnologie en Voorzitter van de opleidingscommissie 'Aanvullende vorming voor Milieucoördinatoren'
E-mail: anthony.deproft@odisee.be
Tel.: 09 265 87 25

Praktische Info

Start: vrijdag, 24 november, 2017
Studiegeld voor de opleiding: 220 €
Locatie: Technologiecampus Gent, Gebroeders De Smetstraat 1, 9000 Gent, Belgium

Brochure - Programmagids

Er is geen brochure voorzien voor deze opleiding.

Contact

Inhoud van het programma:
Inschrijving - facturatie:
heidi.poelman@odisee.be

Afwezig op woensdag en vrijdagnamiddag

+32 (0)9 267 27 09